Çocuğun yetenekleri keşfedilmeli

Eğitim sürecinde öğretmen her öğrenciye olabildiğince eşit ve adil düzeyde zaman ve emek ayırmalı.

Her öğrenci için ayrı bir özel not defteri hazırlamalı. Gerekirse o öğrenci ile alakalı bilgi ve birikimlerini not etmeli.

Bu takip sistemin mobil uygulamaları vs geliştirilebilir. Öğretmene lazım olacak veriler kurgulanabilir.

Öğretmen o veriler çerçevesinde öğrencinin time-line zaman çizelgesi oluşturabilir.

Hedef öğrencinin yeteneğini keşfetmek olmalı. Veli ile koordinali işbirliğine girişilebilir.

Zihinsel yapısı, becerileri, algıları yakinen incelenmeli..

Çocuğa geleceğe dair yönlendirme öğretmenin elindedir.

Eğer öğretmen sallarsa herkes sallar.

Çocuğun yeteneğini keşfetmek için özel emek sarf edilmeli