Eşinin mesleği ve başarısı öğretmene de yansır

Öğretmenin ailevi ve maddi sorunlarının okula yansıyacağını belirtmiştik. Aynı şekilde öğretmenin eşinin eğitim seviye, görevi, mesleği ve aile yaşantısı okula yansıyacaktır.

Çocuk psikolojisi uzmanı ve bu alanda kaliteli bir eşe sahip olan öğretmen istesede istemesede sınıftaki cocukların psikolojik taraflarını da gözlemleyecektir.

Sanatçı bir eşe sahip olan öğretmen sınıftaki yetenekli öğrencilerini daha yakından keşfedebilecektir.

Teknoloji alanında çalışan bir eşi olan öğretmen sınıfta teknolojik konularda daha duyarlı olacaktır.

Polis eşi olan öğretmenin eşinin mesleki bakış açılarını içinde barındıracaktır.

Eşi de öğretmen olan öğretmen eşiyle benzer perspektifte olaylara yaklaşacaklardır. Ne kadar zıtlıkları olsada birbirlerini tetikleyecek etkileyeceklerdir.

Öğretmen seçimlerinde öğretmenin eşinin mesleğinin de gözlemlenmesi, öğretmenle ailecek tanışabilmek mümkünse bunun yapılması gerektiğini düşünüyoruz

Özel okullarda öğretmen seçimi için inci bir kriter olacaktır