Önsöz

Her milletin geleceği yetişmekte olan gençliğine bağlıdır. Bunda hiç kimsenin şüphesi yoktur. Bu gençliğin temeli küçüklerin, çocukların yetiştirilmesine bağlı olarak, ya sağlam veya çürüktür.

Sanayi ve ekonomi alanında görülen gelişmeler kadın'ın ev dışında çalışma imkanlarını çoğaltmıştır. Bazı kadınlar çalışmak zorunda kalmışlardır.

Çocuk, evliliğin doğal sonucudur. Hatta evlilerin pek çoğu yeni hayatlarının ilk yıllarında çocuk konusunda sabırsız bir bekleyiş içindedirler. Hayata gözlerini açan yavru, şöyle veya böyle büyüyüp gitmektedir. Böyle bir büyümenin sonunda milleti oluşturan bireyler çoğunlukla nüfus sayısını kabartan bir unsurdan öte geçememektedir.

O halde "geleceğimizin teminatı olan küçüklerimiz nasıl yetişecek?" sorusu ana-babaların, yöneticilerin, düşünen her ferdin zihnini meşgul etmiştir. Baba işinde, anne işinde. Çocuk varsa aile büyüklerinin yanında bırakılıyor. Bu imkan yok ise ne olacak?

İşte bu noktadan hareketle "Ana okulları" veya "çocuk yuvaları" açılması gündeme gelmiştir. Hiç çekinmeden söyleyebiliriz ki, bu alan oldukça önemli bir sektör haline gelmiştir.

Kültür, medeniyet, eğitim, öğretim birbirine çok bağlı kavramlardır. Yeni yetişecek çocuklarımıza verilecek eğitim ve yapılacak öğretimle, geçmişin medeniyet ve kültür birikimi çocuklara aktarılacaktır.

Ciğerparelerimiz yavrularımızın Allah'a kul, Rasulullah'a ümmet bilinci içinde yetişmesi dilek ve niyazlarımla hayırlı çalışmalar.

BİR HADİS: (HZ. MUHAMMED S.A.V.) Rasulullah (s.a.v.) bir gün torunu Hasan'ı (r.a.) öpmüştü. Bu sırada yanında bulunan Akra (r.a.) bunu tuhaf karşıladı ve: "Benim on tane çocuğum var. Fakat onlardan hiç birini öpmedim." dedi. Rasullah (s.a.v.) ona bakıp: "Merhamet etmeyene merhamet edilmez." buyurdu.

KISSADAN HİSSE: EĞİTİM MESELESİ

Bir eğitimciye sorarlar:
-Çocuk eğitimine kaç yaşında başlamalı ?
Pedegog:
-Çocuğunuz kaç yaşında ? diye sorar.
Adam:
-Bir yaşında, der.
Eğitimcinin cevabı çok çarpıcı olur:
-Bir sene geç kalmışsın dostum!..

ÇOCUĞUN SEVGİ İHTİYACI

Çocuk temiz havaya olan ihtiyaç duyduğu kadar sevgiye de o denli muhtaçtır. Zaten insan yaşadığı sürece sevgiye ihtiyaç duyar. İnsanların bir arada tutan en önemli neden sevgidir. Sevginin olmadığı yerde maddi menfaat başlar.

Çocuk sevgisi sevilmek suretiyle öğrenecektir. O sevgiyle sevmesini öğrenecektir. Tatminkar bir sevgi alamayan çocuğun verilecek sevgisi de olmaz. Çocuğun büyümesi için yiyecekler ne kadar gerekli ise sevgi de o ölçüde ihtiyaçtır.

Çocukları bilmek ve anlamak gerekir. Çocuk, Allah Resülunun mübarek beyaniyle "Cennet Çiçeğidir". Çocuklar en büyük ilgiye, sevgiye, şefkate ve merhamete muhtaçtır.

TERBİYE HAKKINDA HİKMETLİ SÖZLER

Her canlı ölür, her yeni eskir, bir gün yok olur, her ulu varlık, bir gün ölürüm ben de; kader bu yalnız unutulmam, arkamda hayır işleyecek var, bir yavru bıraktım ya, yeter bu.

İnsan öldüğü zaman bütün ameli kesilir, ancak üç şeyden kesilmez. O üç şeyden birisi de dünyada hayırlı evlat bırakmaktır. Bir kimse ölse bile dünyada bıraktığı hayırlı evladı, hayırlı ameller işledikçe, ana babasının defterine de yazılır. Çünkü o evladı o kimseler yetiştirdi.

Hadis-i şerif mealleri:

“Kıyamet gününde kendi babanızın isimleri ile çağırılacaksınız. Bu bakımdan isimlerini güzel koyunuz.”

“Allah’tan korkunuz da çocuklarınız arasında adaletlidavranız."

“Çocuk bulunmayan bir hanede bereket yoktur.”

“Küçüklerimize şefkatli olmayan, büyüklerimizi saymayan bizden değildir.”

Çocuk kalb meyvasıdır ve Cennet rızkındandır. Çocuklarınıza iyi bakınız. Onları güzel terbiye ediniz. Bir kimsenin çocuğunu terbiye etmesi ve ona edep öğretmesi, her gün sadaka vermesinden hayırlıdır.

ÇOCUĞA İLK TERBİYEYİ VEREN ANNEDİR

Çocuğun mükemmel bir İnsan olarak yetiştirilmesi, şüphesiz ki fıtri kabiliyetlere bağlıdır. Fakat bunda terbiyenin de çok mühim bir rolü vardır.

Çocuk ilk terbiyeyi, mektepten evvel ana kucağında alır. Ona Yaradan’ını ve doğru yolu gösteren annesidir. Vicdan,acıma ve sevgi hislerini, şüphesiz ona annesi verir.

Çocuklarınıza vereceğiniz ilk terbiyede din, iman, vicdan, ahlak, saygı ile beraber hayatta muvaffak olması için, cesaret, kendine itimat, tahammül ve sebat vermelidir.

1 yorum

selmun aleyküm sitenizi ilk

selmun aleyküm sitenizi ilk ziyaret ediyorum çok beğendim Allahu teala kolaylıklar versin

28.05.2007 - Nurhayat Eroğlu