Çocuğu Kötü Eğitmenin Yolları

Kötü bir çocuk, ya babanın yahut da her ikisinin eseridir. Çocuğunuzda gördüğünüz kötü bir huyun suçunu, mutlaka kendinizde arayın. Her anne-baba, genellikle, çocukta gördüğü yanlış bir davranışın suçunu; ya çocuğa ya da çevresine yükleme eğilimindedir. Çocuk, aileden gördüklerini taklit ederek büyür. Eğer siz, ona iyi bir terbiye vermiş iseniz; etraftan duydukları ona fazla tesir etmeyecektir.

Kötü eğitimin ilk ve en tesirli basamağı, kötü örnek sergilemektir. Her akşam eve sarhoş dönen ve kazandığı paraları meyhaneci ile paylaşan bir baba, çocuğuna ahlâki nutuklar çekse, acaba ne kadar tesirli olacaktır!..

Kötü eğitimin ikinci basamağı, çocuğunuza yeterli zaman ayırmamaktır. Sadece dersi için onunla bir-iki saat beraber olmakla, anne-babalar görevlerini yapmış sayılamazlar. Çünkü, çocuk geri kalan zamanını sokakta, gelişigüzel arkadaşlarla veya evde televizyon karşısında geçirmektedir.

Çocuğuna ayırması gereken kıymetli vakitlerini, misafir ağırlamakla, süslenip püslenmekle, ve dedikodu yapmakla geçiren bir annenin onun üzerinde ne hakkı vardır? Böyle bir anne, herhalde, iyi bir anne olduğunu iddia edemez...

Servetine servet katmaya çalışan, işinden başka bir şey düşünmeyen, akşamlarını ya hesap yaparak veya kahvehanede arkadaşlarıyla oyun oynayarak geçiren bir baba da, iyi bir baba olduğunu söyleyemez.

Çocuklarınız, şahsiyet teşekkülü için gerekli olan en kıymetli "Çocukluk çağı" nı', yakınlığınızdan ve sıcak ilginizden yoksun, hoyrat ve yabancı ellerde geçirilirse; acaba onlardan iyi ve sadık birer evlat olmalarını beklemeye hakkınız var mıdır? Kötü eğitimin üçüncü basamağı, terbiye şeklindeki hatalardır. Bu basamak öylesine çok derindir.

Eğer çok neşeli ve keyfiniz yerinde olduğu zaman onların en büyük yaramazlıklarını tebessüm ve kahkaha ile karşılıyorsanız... İşlerinizin yolunda gitmediği ve canınızın sıkıldığı zamanlarda, ilginizi çekmek için yaptıkları küçük yaramazlıkları, dayakla, hakaret ve küfürle karşılıyorsanız... Dürüstlükle itiraf ettiği bir suçunda ceza görüyor, fakat inkâr ettiğinde dayaktan kurtuluyor ise... Rica ve yalvarma ile sizden bir ihtiyacını koparamıyor, ancak şirretlik ve tepinme ile bunu elde ediyor ise... Normal zamanda göremediği ilgi, şefkat ve sevgiyi, bir hastalık veya kaza sırasında görüyor ise... Eğitim şekliniz yanlış demektir.

NE EKERSENİZ ONU BİÇERSİNİZ

Şüphesiz, her anne ve babanın ideali, aile şerefini koruyacak, ihtiyarlık zamanlarında kendilerine destek olacak, onlara saygısını eksik etmeyecek evlâtlar yetiştirmektir. Ancak, bu o kadar kolay bir iş değildir. Hiçbir çocuk, anne-babaya nankörlük etmez; ne verirseniz onu alırsınız. Mesut bir ailede, karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan samimi diyaloğu hangi tiyatro eseri taklit edebilir? Küçük yavrunun anne ile mırıl mırıl kuş dili konuşmasını, hangi müzik parçası taklit edebilir?

Kıymetli vakitlerini çocuklarından ayrı geçirenler... Onların tatlı cıvıltılarını rahatsız edici bulanlar...Evlâtlarından, ruhsal gelişmeleri için gerekli olan, sevgi, şefkat ve ilgiyi esirgeyenler... Ne duygusuz, ne bahtsız insanlardır!..Böyle insanların teşkil ettiği aile, vahşi bir topluluktur. Bu topluluk içinde büyüme bahtsızlığına uğrayan çocuklar, cılız, hasta ve ruhsal dengeleri bozuktur. İşte böyle ailelerdir ki, bana bu konuları yazma ihtiyacı hissettirmişlerdir.

ÇOCUKLARI KENDİNİZE KARŞI KİNLİ YAPMANIN YOLLARI

Ona karşı daima aksi ve asık suratlı olun. Niyetinin ne olduğuna bakmaksızın, en küçük bir kabahatini ceza ile karşılayın. Böyle davrandığınız takdirde size nasıl kin beslediğini görecek, bana hak vereceksiniz... Çocuğunuzun size karşı kin beslemesini temin etmenin birçok yolu vardır. Bunlardan biri de onun hislerine değer vermemektir.

ÇOCUKLARI BABALARINDAN SOĞUTMANIN YOLLARI

Bir anne, çocukları babalarından soğutmak istiyorsa, onları devamlı babaları ile korkutsun. Bütün bu yaptıklarınıza rağmen, çocuklarınız sizden nefret etmiyor ise; size daha tesirli bir yol göstereyim: Onların sevinçlerini paylaşmayın. Acıları ile alay edin. Sizden bir şeyler sordukları zaman elinizin tersi ile itip onları yanınızdan uzaklaştırın. Böyle yaptığınız takdirde, sizden nefret edeceklerine dair garanti veriyorum...

ÇOCUKLARINIZI KENDİNİZE KARŞI İTİMATSIZ YAPMANIN YOLLARI

Onlara boş vaadlerde bulunun. Onları aldatın. Karıkoca olarak birbirinize saygı göstermeyin. Çocukların önünde birbirinize hakaret edin.

ÇOCUKLARIN SİZE HAKARET ETMELERİNİ SAĞLAMANIN YOLLARI

Çocuklarınızın en küçük suçunu hakaret ve alayla karşılayın. Her şeylerini tenkit edin. Evde, karıkoca kavgasını eksik etmeyin. Onların yanında birbirinizin suçlarını sayıp dökün...

ÇOCUKLARIN SÖZÜNÜZÜ DİNLEMEMELERİNİ TEMİN ETMENİN YOLLARI

Yerine getirip getirmediklerine bakmaksızın emirler yağdırın. Onlardan, yerine getirememeyecekleri şeyler isteyin. Suçlarını zamanında cezalandırmak yerine, kuru tehditler savurun.

ÇOCUKLARI KARDEŞLERİNE KARŞI KİNLİ VE KISKANÇ YAPMANIN YOLLARI

Çocuklardan birini cezalandırırken öbürünü mükafatlandırın. Birini takdir ederken öbürünü tenkid edin. Sevginizi birinden alın öbürüne verin. Çocukları birbirine düşman etmenin etkili bir yolunu daha göstereyim: Birbirlerine hakaret ettikleri vakit ses çıkarmayın. Küfürlerini duymazdan gelin. Veya suçun kimde olduğunu araştırmadan hepsini dayaktan geçirin.

ÇOCUKLARI İNSANLARDAN SOĞUTMANIN YOLLARI

Onlara daima kötü insanlardan bahsedin. Bu dünyada güvenilecek insan kalmadığını tekrarlayın. Herkesin menfaat peşinde koştuğunu söyleyin.

ÇOCUKLARA ZALİM VE ACIMASIZ OLMAYI ÖĞRETMENİN YOLLARI

Herkese, hatta çocuklarınıza karşı bile, kaba davranın. Hayvanlara işkence edin. Sizden zayıf olan insanları daima ezin. Tabancasız, bıçaksız gezmeyin.

ÇOCUKLARI, BAŞKALARINA KİN DUYMAYA ALIŞTIRMANIN YOLLARI

Çocuklarınız birilerine kızdıkları zaman onlarla birlik olun. Kızdığı kimseye lânetler yağdırın. İntikam alması için teşvik edin. Çocukları başkalarına karşı kinli yapmanın bir yolunu daha söyleyeceğim: Birisi çocuğunuza hakaret ettiği veya küçük bir zarara uğrattığı zaman,olayı o kadar büyütün ki bunu asla unutmasın.

ÇOCUKLARI KISKANÇ BİRER İNSAN YAPMANIN YOLLARI

Çocukların yanında, daima durumu sizden iyi olanları çekiştirin. Varlıklı, işi yerinde mutlu insanların başkalarını düşünmeyen kimseler olduğunu söyleyin. Bu, çocukların başkalarını kıskanmalarını sağlayan etkili bir yoldur.

ÇOCUKLARI TABİATIN GÜZELLİKLERİNE KARŞI HİSSİZ YAPMANIN YOLLARI

Onlar, Allah'ın sanat hârikaları ile dolu olan tabiatla ilgilenince bu meraklarıyla alay edin. Otla, böcekle boş insanların uğraştığını söyleyin. Böylece onların tefekkür hislerini köreltin. Tâ ki, duygusuz, kaba birer insanlar olsunlar...

Çocuklarınızın duygularını köreltecek, düşünme kabiliyetini dumura uğratacak bir yol daha göstereyim: Onlara çok küçük yaşta, zorla okuma yazma öğretin. Seviyesinin üzerinde bilgi vermeye çalışın. Ders çalışmadığı zaman üzerinden dayağı eksil etmeyin.

ÇOCUKLARIN HAYAL VE KABUS GÖRMELERİNİ SAĞLAMANIN YOLLARI

Onlara sihirden, büyüden, peri masallarından, kaf dağının ardındaki devden, kötü kalpli cadıdan bahsedin.

ÇOCUKLARI DİNSİZ YAPMANIN YOLLARI

Çocukları devamlı Allah'la korkutun. O'nun yaramaz çocukları cehennemine attığını, cayır cayır ateşlerde yaktığını söyleyin. Onlara dinlerini zorla öğretin. Dua ezberleyemedikleri veya camiye gitmek istemedikleri zaman dövün. Çocukları dinden soğutmanın etkili bir yolunu daha söyleyeyim: Din adamlarını, dindarları küçük düşürücü sözler sarfedin.Onların, her insanda bulunabilecek, küçük hatalarını abartarak anlatın. Dindar akrabalarınızı çekiştirerek gözden düşürün.

ÇOCUKLARI İNATÇI YAPMANIN YOLLARI

Onların her isteğini yerine getirin. Bir dediklerini iki yapmayın. Hiçbir arzularını geri çevirmeyin. Göreceksiniz ki, söz dinlemez, laftan anlamaz birer inatçı çocuk olup çıkacaklardır... Çocukları inatçı yapmanın etkili bir yolunu daha söyleyeyim: Onların haklı isteklerine kulak asmayın: "illa da istiyorum?" diye tepinmeye başlayınca arzusunu yerine getirin. C. G. SALZMAN

Çocuğun babası üzerindeki hakkı, ona güzel bir isim koyup ve uygun bir şekilde terbiye verip, edepli yapmasıdır. Hadis-i Şerif

Bir kimsenin çocuğunu terbiye etmesi ve ona edep öğretmesi, her gün sadaka vermesinden hayırlıdır.
Hadis-i Şerif

Çocukların öğütten çok, örneğe ihtiyacı vardır. J. Jaubert


3 yorum

güzel bir çalışma

güzel bir çalışma

17.12.2012 - Misafir

TEK KELİMEYLE HARİKULADE

TEK KELİMEYLE HARİKULADE BİR YAZI
İYİ ANA-BABA OLDUKLARINI SANIP DA ASLINDA DEHŞET BİR TARZLARI OLAN O KADAR ÇOK
"BİYOLOJİK" ANA-BABA VAR Kİ...
BU YAZIYI KEŞKE ÇOK FAZLA KİŞİ OKUSA DA BİRAZ FARKINDALIKLARINI GÜÇLENDİRSELER ..

01.10.2008 - Misafir

HOŞOLMUŞ

HOŞOLMUŞ

27.04.2008 - SERPİL