Cemaat Rahmettir

"Efdali a'mal namaz, namaz, namaz sonra da cihaddır" buyurulmuş. Hele gece kılınan iki rekat nafile namaz ve sabah namazının sünneti dünya ve dünyanın içindeki her şeyden, altını, gümüşü ve sair madenleri de dahil olduğu halde hepsinden efdaldir. Zira dünya ve dünyanın içinde neler varsa hepsi fanidir amma ibadetlerin hepsi bakidir.

Baki olan; elbette fanilerden efdal aladır. Onun için sen mutlaka namazını cemaatla kılmağa gayret et. Hele sabah ve yatsı namazlarında bulunmayanlar münafıklardan addedilmiştir.

İyi bak, Hz. Ömer gibi adil bir hükümdar bir namazı cemaatla kılmayı kaçırmış da yüz bin dirhem kıymetindeki arazisini tasadduk etmiş. Oğlu Abdullah da eğer bir vakit cemaatı kaçırırsa bir gün oruç tutar ve bir gece de sabaha kadar ibadet eder ve bir köle azad edermiş. Bazı bahtiyarlar da eğer bir cemaatı kaçırırsa onu tam yirmi beş kere tekrar kılarlarmış ki aynı cemaat sevabını alabilsinler.

İki safta yer almağa çalış yani camiye erken gir ve ön safta yerini al. Çünkü meleklerin duasına mazhar olursun. Hem sabah namazını cemaatla kılmak, "dünyada ve içinde neler varsa hepsinden efdaldir." Bir de evlerde cemaat ile kılınan namazlarda cemaat her ne kadar çok olsa dahi camide kılmak daha evla ve layıktır. Bir hikaye naklederler ki:

Ebu Bekr Hazretlerinin dört yüz devesi ile kırk kölesini hırsızlar, eşkıyalar almışlar. Sevgili Peygambere gelince:

-Ya Eba Bekr seni mahzun görüyorum, deyince o da vakayı haber verir. Resülullah cevaben:

-Ben zannettim ki ya Eba bekr, namazın ilk tekbirine erişemeden kaçırdın: Hz. Ebu Bekr:

-Ya Resülullah o ilk tekbiri kaçırmak o kadar şiddetli mi? deyince. Buyurmuşlar ki:

-Yeryüzü deve ile dolu olsa (diğer bir rivayette:)namazın ilk tekbirini kaçırmak 999 genç cennet develerini zayi etmek gibidir.
  • Sezen Aksu
  • 3.490