Nasıl Analım?

Allah'ın Peygamberimizin ve din büyüklerimizin isimlerini biz veya başkası söyleyince ne demeliyiz? Kitaplarda onların Adlarından sonra gelen kısaltmalar ne anlama geliyor?

Allahu Teala'nın adı geçtiğinde:
(C.C.) CELLE CELALUHU (O'nun şanı yücedir)

Peygamberimizin adı geçtiğinde:
(S.A.V.) SALLALLAHU ALEYHİ VESELLEM
(Allah'ın selamı O'nun üzerine olsun)

Diğer Peygamberler ve büyük melekler; Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail için de:
(A.S.) ALEYHİSSELAM (Selam O'nun üzerine olsun)

Peygamberimizin zamanında yaşamış erkek sahabeler için:
(R.A.) RADİYALLAHU ANHU (Allah O'ndan razı olsun)

Peygamberimiz zamanında yaşamış kadın sahabeler için:
(R.A.) RADİYALLAHU ANHA (Allah O'ndan razı olsun)

Alimler için:
(Rh.A.) RAHMETULLAHİ ALEYHİ ALEYH
(Allah'ın rahmeti üzerine olsun)

Mürşidler ve veliler için:
(K.S.) KADDESALLAHU SİRRUHU
(Allah onun sırrını yüceltsin)
  • Sezen Aksu
  • 3.616